Rodzice zabezpieczający swoje dziecko

Finansowa przyszłość dziecka: jak możemy o nią zadbać?

Zabezpieczenie przyszłości dzieci to jedna z najbardziej fundamentalnych kwestii, o jaką powinien zatroszczyć się każdy rodzic. Niestety, w obecnych realiach problem ten jawi się jako jeszcze bardziej palący. Co prawda pandemia postępuje w Polsce znacznie wolniej, niż w wielu innych krajach, jednak na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość i to zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Jako jeden z możliwych scenariuszy wymieniane jest wykształcenie się nowego ładu gospodarczego, który będzie diametralnie odmienny od owej „normalności”, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.

Jak zabezpieczyć przyszłość dziecka?

Na co dzień każdy rodzic inwestuje pieniądze w przygotowanie dziecka do tego, aby było w stanie efektywnie radzić sobie w realiach dorosłego życia. Kształcenie, języki obce, kursy – to wszystko rzecz jasna odgrywa ogromną rolę i stanowi istotną formę zabezpieczenia. Warto jednak brać pod uwagę również bardziej pesymistyczne spośród możliwych scenariuszy a mówiąc dokładniej długotrwałą recesję. W takiej sytuacji nawet szereg obiektywnie cennych umiejętności, nabytych przez lata nauki i kursów może okazać się czynnikiem niewystarczającym.

Możemy jak najbardziej zadbać o dziecko również w wymiarze czysto ekonomicznym. Bezpieczne i długofalowe inwestycje nakierowane precyzyjnie na specyfikę sytuacji młodego człowieka okażą się wyjściem z pewnością wysoce korzystnym. Czy można powiedzieć, że na przykład polisa na wypadek śmierci rodzica jest rozwiązaniem niezbędnym? Takie postawienie sprawy wydaje się nadużyciem. Tym niemniej, specjalne polisy inwestycyjne dla dzieci to dodatkowa forma zabezpieczenia ich przyszłości, ergo opcja, którą warto przynajmniej rozważyć.

Naturalnie, istnieją w tym zakresie także inne możliwości, jak chociażby konta oszczędnościowe czy lokaty w bankach. W ramach tych rozwiązań należy jednak uwzględniać aktualne realia, w tym przede wszystkim niskie oprocentowanie, podatek od zysków kapitałowych a także rzecz jasna wysoką stopę inflacji.

Na czym polega polisa inwestycyjna dla dziecka?

Na samym początku warto zaznaczyć, że polisa na życie jednocześnie spełniać funkcję polisy inwestycyjnej. Jak to działa? W zawieranej z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym umowie istnieje klauzula, według której jeżeli polisa nie zostanie uruchomiona(w określonym przedziale czasu nie dojdzie np. do śmierci albo choroby rodzica), zgromadzone w ramach programu środki mogą zostać po prostu wypłacone. Do tego czasu jednak składki są umiejętnie inwestowane, przez co kapitał może rosnąć przez kilka lat. W momencie zaś wejścia młodego w dorosłość lub rozpoczęcia studiów, pieniądze są w całości wypłacane.

W ten sposób młoda osoba rozpoczynająca studia już na starcie będzie dysponować istotnym finansowym zabezpieczeniem, które z jednej strony zapewni studentowi możliwość skupienia się wyłącznie na edukacji, zaś z drugiej strony będzie stanowić rodzaj finansowej poduszki bezpieczeństwa.

Oczywiście, przed wyborem danej polisy warto dokładnie sprawdzić ogólne warunki ubezpieczeń. Niestety jednak nie zawsze jest sprawą prostą. Na rynku wciąż działają podmioty oferujące klientom skomplikowane umowy pełne różnych „dodatkowych” zapisów. Najbardziej bezpiecznym wyjściem wydaje się więc ograniczenie zainteresowania wyłącznie do oferty towarzystw o ugruntowanej, wieloletniej renomie. Za przykład może tutaj służyć polisa na wypadek śmierci dostępna w ofercie Towarzystwa Vienna Life. Zależnie od swoich potrzeb i preferencji, klient ma możliwość wyboru instrumentu najlepiej odpowiadającego jego oczekiwaniom. Oznacza to opcję wyboru albo typowej polisy na życie, albo też produktu łączącego cechy tej ostatniej z właściwościami polisy inwestycyjnej, w ramach której zgromadzony kapitał może zostać w określonym momencie wypłacony.

Klarowne warunki umowy precyzyjnie określają, w jaki sposób działa rezygnacja z umowy oraz jakie prawa przysługują klientowi. Vienna Life jest towarzystwem o ugruntowanej renomie, co samo w sobie stanowi gwarancję, iż w dokumentach nie znajdą się żadne klauzule niedozwolone lub innego rodzaju zapisy utrudniające klientowi realizację przysługujących mu praw.

Czy specjalistyczne polisy inwestycyjne dla dzieci same w sobie stanowią wystarczającą formę zabezpieczenie przyszłości ekonomicznej młodego człowieka? Z pewnością nie. Musimy pamiętać, że nawet pokaźny kapitał, który trafi do naszego dziecka w określonym momencie to jeszcze nie wszystko. Drugim z czynników o fundamentalnym wręcz znaczeniu jest edukacja. Różne dane wskazują na to, że biegła znajomość mniej popularnych języków obcych w sposób znaczący zwiększa szanse na znalezienie intratnej pracy. Jest to jednocześnie możliwość dalszego kształcenia się np. w kierunku zawodu tłumacza lub też po prostu emigracji. Warto również pamiętać o różnego rodzaju kursach, które nierzadko dostępne są za darmo i online. HR, marketing, podstawy informatyki to bez wątpienia dziedziny, w których dobrze jest posiadać przynajmniej podstawowe rozeznanie.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że za kilka lat elastyczność i posiadanie wszechstronnych umiejętności będą w cenie jeszcze bardziej, niż obecnie. Tak pomyślana edukacja młodego człowieka uzupełniona zabezpieczeniem jego przyszłości w aspekcie stricte finansowym wydaje się najlepszym modelem postępowania, jaki może obrać odpowiedzialny rodzic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.