Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

Masz poważne problemy ze spłatą swoich długów i czujesz się przytłoczony wymagalnymi zobowiązaniami pieniężnymi? Nie widzisz szansy na ich spłatę? Jednym z rozwiązaniem, które można rozważyć w takiej sytuacji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to procedura, która pozwala osobom fizycznym na umorzenie lub na częściowe umorzenie i rozłożenie na możliwe do spłaty raty swoich zobowiązań w ramach planu spłaty. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, czym jest upadłość konsumencka, jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać, jakie są jej główne korzyści, a także, dlaczego warto zasięgnąć porady prawnej w tym zakresie. Zapraszamy do lektury.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym pozbycie się lub zmniejszenie swoich długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaje ogłoszone przez sąd na wniosek dłużnika. W wyniku jej ogłoszenia, sąd orzeka o umorzeniu części lub całości długów dłużnika, lub o zatwierdzeniu planu spłaty wierzycieli, który określa wysokość i terminy spłaty zadłużenia. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi wyjście z trudnej sytuacji finansowej i rozpoczęcie życia bez ciążących na nim długów.

Jakie korzyści można odnieść ogłaszając upadłość?

Spora część osób rozważając ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nie do końca znać wszystkie korzyści jakie się z nią wiążą. Dlatego wymienimy je pokrótce:

  • umorzenie części lub całości długów, co oznacza, że dłużnik nie będzie musiał ich spłacać,
  • w przypadku częściowego umorzenia długu, rozłożenie go na raty, dzięki czemu, dłużnik będzie mógł spłacać go w sposób dostosowany do jego możliwości finansowych,
  • zakończenie postępowań egzekucyjnych, co przekłada się na to, że dłużnik nie będzie narażony na zajęcie jego majątku lub wynagrodzenia przez komornika,
  • powolne odzyskiwanie wiarygodności kredytowej, co oznacza, że dłużnik będzie mógł po kilku latach ponownie korzystać z usług bankowych. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu będzie jednak zależeć zawsze od banku, który sprawdzi naszą historię w Biurze Informacji Kredytowej.

Upadłość konsumencka – warunki jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek o upadłość?

I tak dotarliśmy do punktu, który z pewnością interesuje wszystkich zainteresowanych. Warto w tym miejscu dodać, iż po nowelizacji ustawy w 2020 roku łatwiej jest nią ogłosić. Upadłość konsumencka warunki, jakie należy spełnić zostały tak naprawdę ograniczone do dwóch punktów. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi spełniać tylko dwa warunki:

  • być osobą fizyczną (po nowelizacji może prowadzić działalność gospodarczą lub być wspólnikiem spółki cywilnej),
  • być osobą niewypłacalną, za którą w myśl ustawy uznaje się kogoś, kto nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Zmiany w przepisach spowodowały, iż w ciągu ostatnich 2-3 lat ilość wniosków o ogłoszenie upadłości wzrosła kilkukrotnie wobec tej sprzed 2020 roku. Tym samym kilka tysięcy osób rocznie zyskuje szansę na wyjście z długów.

Okoliczności, które w dużym stopniu ograniczają możliwość skorzystania z upadłości

Niestety, ale nie każdy dłużnik może mieć pewność, że jego wniosek zostanie zaakceptowany. Istnieją pewne okoliczności, które sąd może wziąć pod uwagę przy odmowie wydania pozytywnej decyzji. Oto one:

  • w minionych 10 latach, dłużnik składał już wniosek o ogłoszenie upadłości, który został zaakceptowany, a część lub całość długu została umorzona,
  • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik podjął działania mające na celu ukrycie majątku (np. przepisanie majątku na inną osobę, aby uniknąć egzekucji komorniczej),
  • w ostatnich 10 latach wobec dłużnika toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z jego winy, lub odrzucony został ustalony plan spłaty długu.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość w 2023 r.?

Samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką wiąże się z niewysoką opłatą w wysokości 30 zł. O wiele ważniejsze jest poprawne wypełnienie wniosku, tak aby sąd miał pełen obraz naszej sytuacji finansowej.
Możemy próbować samodzielnie napisać i wypełnić taki wniosek korzystając z dostępnych w internecie wzorów lub oddać sprawy w ręce kancelarii prawnej, która na co dzień pomaga klientom w tego typu formalnościach. Ta druga opcja gwarantuje, iż nasz wniosek zostanie przygotowany zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wymogami. Zawarte w nim informacje będą nie tylko klarowne, ale poparte dokumentami potwierdzającymi naszą niewypłacalność. Próbując przygotować wniosek samodzielnie, musimy liczyć się z pewnymi niedopatrzeniami wynikającego z braku doświadczenia. Pamiętajmy również, iż sąd swoją decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku opiera w dużej mierze na zawartych w nim informacjach. Biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej, zdecydowanie warto zapłacić za konsultację prawną, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka jest szansą na uwolnienie się od długów i rozpoczęcie niejako nowego życia przynajmniej pod względem finansowym. Nie jest to proces łatwy i dostępny dla każdego, ale jeśli popadniemy w ogromne tarapaty finansowe może być jedną z opcji na wybrnięcie z kłopotów. Pamiętajmy jednak, że ogłoszenie upadłości konsumencie niesie ze sobą szereg konsekwencji na lata, a co za tym idzie decyzja o tym, aby z niej skorzystać powinna być starannie przemyślana i skonsultowana z rodziną i najlepiej z prawnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.