Ochrona podatkowa i skarbowa dla przedsiębiorców

Czy istnieje ochrona podatkowa i skarbowa dla przedsiębiorców?

Artykuł sponsorowany.

Ubezpieczenie Tax Protect, nowość w ofercie Colonnade, skierowane jest do wszystkich firm oraz instytucji występujących w roli podatnika, płatnika lub inkasenta podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem podmiotów specjalizujących się w usługach księgowych czy doradztwie podatkowym. Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno dla osób fizycznych na wypadek realizacji ryzyka skarbowego, jak i dla firm i instytucji na wypadek realizacji ryzyka  podatkowego. Propozycja stanowi odpowiedź na czasy, kiedy zmian w prawie podatkowym jest bardzo wiele, a niektóre z nich pojawiają się bez wcześniejszych zapowiedzi.

W prawie podatkowym w Polsce zaszło w ostatnich latach wiele zmian, szczególnie w czasie wprowadzania Polskiego Ładu. W jego wyniku powstał chaos, który dotknął nie tylko odpowiedzialne za rozliczanie podatków biura rachunkowe, ale przede wszystkim samych przedsiębiorców. Widząc zapotrzebowanie na rynku, Colonnade udostępnił przedsiębiorcom pakiet ochrony skarbowej i podatkowej, z którego mogą skorzystać jednostki będące zgodnie z przepisami prawa podatnikami, płatnikami lub inkasentami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Polski, niezależnie od formy prowadzonej działalności (przedsiębiorcy, spółki, stowarzyszenia, fundacje itp.) oraz branży, w jakiej działają (od jednostek samorządu terytorialnego po banki).

Istotą ubezpieczenia Tax Protect jest kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów karno-skarbowych. Ubezpieczenie ma budowę modułową, zawierającą zarówno sekcje i zakresy obligatoryjne, jak i szereg rozszerzeń, z których ubezpieczający może skorzystać na zasadzie dobrowolności. Pozwala to na dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb danej organizacji oraz ograniczenie kosztu ubezpieczenia.

Prawo podatkowe

W ramach sekcji 1 ubezpieczenie zapewnia ochronę dla wszystkich pracowników danej organizacji z działów księgowo-kadrowych odpowiedzialnych za obszary rachunkowości, podatków oraz sprawy kadrowo-płacowe oraz osób na stanowiskach zarządczych, występujących w roli kierownika jednostki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Umowa ubezpieczenia pokrywa szkody wynikające z wszczętych postępowań karnych lub karnoskarbowych wobec ww. osób, zapewniając refundację szeregu kosztów prawnych i procesowych, jak również uszczerbku majątkowego powstałego w konsekwencji zapłaty kary grzywny karnoskarbowej, kary porządkowej oraz kary administracyjnej nakładanej na podstawie przepisów Ustawy ordynacja podatkowa dotyczących schematów podatkowych (MDR).

Lista potencjalnych zarzutów może być bardzo długa – od uchylania się od obowiązku podatkowego przez nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niewystawienie faktury czy bezpodstawne wnioskowanie o zwrot podatku. Równie pokaźna jest lista kar i środków karnych, jakie przewiduje Kodeks Karny Skarbowy, która liczy sobie kilkanaście pozycji od pozbawienia czy ograniczenia wolności, przez konieczność zapłaty grzywny, wpis do KRK, podanie wyroku do publicznej wiadomości po przepadek mienia. Niezależnie od powyższego, ochrona dla osób fizycznych może również zostać rozszerzona o roszczenia cywilne pracodawcy do pracownika odpowiedzialnego za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem w obszarze księgowości, podatków i obsługi kadrowo-płacowej.

Przepisy karno-skarbowe

W ramach sekcji 2 zakres podstawowy ubezpieczenia oferowanego przez Colonnade zapewnia ochronę dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, obejmującą organizację i sfinansowanie pomocy prawnopodatkowej nie tylko w razie sporów z organami podatkowymi, ale również z ZUS, PiP oraz PFRON na każdym etapie takiego sporu od momentu wszczęcia kontroli przez wszystkie instancje postępowania, aż po etap sądowy, w tym również skargi kasacyjnej NSA. Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na zorganizowanie i obsługę sporów podatkowych wszystkich pracowników występujących w roli podatnika w ich życiu prywatnym, niezależnie od rodzaju zobowiązania podatkowego (PIT, PCC, podatek od nieruchomości itp.)

Warto pamiętać, że przebieg kontroli podatkowych bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. To nie jest szukanie po omacku. Dzięki takim narzędziom jak Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) czy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), informacje o firmach, w których należy przeprowadzić kontrole są dobierane przez algorytmy. W praktyce oznacza to, że kontrole pojawiają się tam, gdzie jest pewność odniesienia sukcesu. W takiej sytuacji także niezwykle łatwe jest dla fiskusa trafienie do wielu kontrahentów uczestniczących w danym zdarzeniu gospodarczym. Co ważne, takie „wcelowane” kontrole przychodzą nie tylko do tych, którzy działają niezgodnie z prawem. Algorytm nie zrozumie uwarunkowań biznesowych, nie weźmie pod uwagę wszystkich okoliczności, dlatego niezwykle ważne jest, by od początku trwania kontroli mieć wspierającego doradcę podatkowego, który pomoże wytłumaczyć niejasności, a w razie konieczności podejmie w imieniu podatnika działania minimalizujące ewentualne straty. Luki i błędy w przepisach prawa, chaos interpretacyjny, wdrożenie w niesprzyjających warunkach, takich jak np. inflacja, a przede wszystkim (jak to było z Polskim Ładem) cały ciężar odpowiedzialności za właściwą implementację został przeniesiony na przedsiębiorców. Maksymalny mandat skarbowy, będący często następstwem błędów w pracy, to teraz 17 300 zł, które musi zapłacić pracownik, a nie firma  – uzupełnia Magda Kiepurska, Prezes Zarządu w spółce Cellent.

Niezależnie od zmian podatkowych

Ochrona ubezpieczeniowa działa niezależnie od zmian w prawie podatkowym, a produkt jest jednym z niewielu na rynku w tym zakresie i jedynym w tak kompleksowej formie. Zapewniamy klientom możliwość indywidualnego rozszerzenia ochrony m.in. o dodatkowe limity odpowiedzialności w przypadku zatrudnienia kontraktorów oraz o pokrycie ryzyk wynikających z przepisów o schematach podatkowych dla zatrudnionych promotorów. Jednocześnie księgowi będą mogli skorzystać z unikatowego rozwiązania w postaci usługi asysty podatkowej, która w sposób bezzwłoczny zapewni wsparcie doradcy podatkowego w przypadku napotkania problemów interpretacyjnych przy czynnościach sprawdzających czy chociażby potrzeby sporządzenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej – mówi Grzegorz Szewczyk, Menedżer Produktów Ubezpieczeń Finansowych w Colonnade .

Wsparcie ekspertów

W procesie likwidacji szkód Colonnade wesprą eksperci z koordynującego proces udzielania pomocy prawnopodatkowej i asysty podatkowej Vero Services Sp. z o.o. Pomoc zapewni również współpraca z nowym podmiotem stworzonym na potrzeby projektu, w którym zatrudnione są osoby specjalizujące się od wielu lat w sprzedaży ubezpieczeń ochrony podatkowej – firmą Cellent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.