Podpisywanie sprawozdania finansowego

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w biurze rachunkowym?

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą sporządzać dokumentację obrazującą ich sytuację finansową. Firmy mające pełną księgowość zobowiązane są do przygotowania sprawozdania finansowego na koniec każdego roku obrotowego. Od 2018 roku dokumentacja może być sporządzona i wysłana jedynie w ściśle określonej formie elektronicznej. Księgowością w większości firm zajmują się podmioty zewnętrzne, więc kto podpisuje sprawozdanie finansowe w biurze rachunkowym?

Sprawozdanie finansowe

Ten najważniejszy raport firmy ma pokazywać, w jakiej kondycji finansowej jest podmiot sporządzający. Najlepiej cel sprawozdania wyjaśnia unijna dyrektywa 2013/34/UE w pkt. 4 „roczne sprawozdania finansowe mają różne cele i nie tylko dostarczają informacji dla inwestorów na rynkach kapitałowych, ale także umożliwiają wgląd w dokonane transakcje i zwiększają ład korporacyjny”. Dalej unijny ustawodawca pisze, że „roczne sprawozdania finansowe powinny być sporządzane przy zastosowaniu zasady ostrożności, w sposób prawdziwy i rzetelny przedstawiać stan aktywów i pasywów jednostki, jej sytuację finansową oraz wynik finansowy”. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Obecnie, ten najważniejszy firmowy raport może być sporządzony tylko w formie elektronicznej, także ściśle określonej. E-sprawozdanie powinno zawierać trzy części:

  • bilans – prezentujący stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunek zysków i strat – to m.in. przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok podatkowy,
  • informacje dodatkowe – obejmują m.in. zasady rachunkowości.

Treść sprawozdania finansowego wskazuje m.in. art. 45 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. E-sprawozdanie wymaga dołączenia załączników, m.in. uchwały o pokryciu zysków i strat oraz uchwały zatwierdzającej sprawozdanie. Raport musi być sporządzony nie później niż 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego, a zatwierdzenie musi się odbyć do 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Większość firm korzysta z usług podmiotów finansowych, które są odpowiedzialne za prowadzenie m.in. księgowości. Ustawa o rachunkowości (art. 52) wskazuje, że obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki (firmy), który ma umożliwić, zorganizować przygotowanie i wysłanie dokumentacji na czas. Nie musi sporządzać dokumentacji samodzielnie. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe? Tę kwestię także reguluje ustawa o rachunkowości, art. 52 pkt 2 jednoznacznie wskazuje osoby podpisujące, są to:

  • kierownik jednostki (firmy), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu oraz,
  • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej odpowiednim podpisem. Natomiast art. 45 pkt 1f ustawy o rachunkowości wskazuje trzy możliwe podpisy:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
  • elektroniczny podpis osobisty.

Niezłożenie sprawozdania w terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami, m.in. grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet rozwiązaniem spółki. Chcąc mieć pewność rzetelnie sporządzonego sprawozdania, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego księgowego. Biuro rachunkowe ASK-finance oferuje pełną obsługę księgowo – kadrowo – podatkową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.