Sąd ogłaszający upadłość konsumencką

Jakie dodatkowe opłaty czekają przedsiębiorcę przy upadłości konsumenckiej?

W przypadku niewypłacalności osoby fizycznej bądź prawnej może zostać ogłoszona upadłość konsumencka. Z jakimi opłatami musi się liczyć przedsiębiorca ogłaszający upadłość? Sprawdź!

Upadłość konsumencka to często najlepszy sposób na oddłużenie osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Chcesz zapoznać się z informacjami na temat kosztów postępowania upadłościowego? W takim razie koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu pełne lub częściowe oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednocześnie upadłość konsumencka umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku posiadanego przez konsumenta. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bardzo często jest najlepszym sposobem na wyjście ze spirali długów i odzyskanie równowagi finansowej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem przeznaczonym dla osób niewypłacalnych. Co to znaczy, że konsument jest niewypłacalny? Oznacza to, że jego wynagrodzenie jest za niskie, aby pokryć koszty utrzymania oraz wydatki związane ze spłatą długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy w związku z tym przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Tak, ale tylko w przypadku, gdy odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Były przedsiębiorca może zostać oddłużony zarówno ze zobowiązań prywatnych, jak i długów związanych z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą.

Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

Będąc w temacie upadłości konsumenckiej warto wspomnieć o kosztach generowanych przez postępowanie upadłościowe. Koszty upadłości dotyczą zarówno złożenia wniosku o upadłość, jak i prowadzenia postępowania. Jeśli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa. W skład kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wchodzą:

  • Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jest to symboliczna opłata w wysokości 30 zł.
  • Wynagrodzenie syndyka – jest pokrywane z funduszy masy upadłości, czyli środków, które zostały uzyskane z likwidacji majątku dłużnika. Wysokość wynagrodzenia syndyka jest ustalana przez sąd i zależy od wielu czynników.
  • Koszty skorzystania ze wsparcia prawnika – jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sporządzeniu wniosku o upadłość, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. W zależności od kancelarii prawnej oraz skomplikowania sprawy koszt pomocy prawnika może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy zł.

Jakie informacje muszą się znaleźć we wniosku o ogłoszenie upadłości?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wypełnienie i złożenie wniosku na specjalnym formularzu urzędowym. Wniosek o upadłość powinien zawierać m.in. takie informacje jak:

  • Aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników;
  • Spis wierzycieli wraz z danymi dotyczącymi posiadanych wobec nich długów;
  • Dowody, które potwierdzają niewypłacalność – np. zaświadczenie o zarobkach, wypowiedzenia umów kredytowych czy dokumenty potwierdzające brak dochodów.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem pełnomocnika (np. adwokata lub radcy prawnego). Wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać listem za pośrednictwem poczty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.