pieniądze

Rozliczanie projektów unijnych

Przestrzeganie zasad obowiązuje wszystkich korzystających z Funduszy Europejskich. Wszystko o rozliczaniu projektów unijnych w prosty, krótki i przystępny sposób.

Co obejmuje rozliczenie

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych polega na dokumentowaniu i robieniu sprawozdań wykonanych zadań, poniesionych kosztów, oraz całego procesu realizacji wykonywanych usług, produktu zapisanych w we wniosku o umowie o dofinansowanie.

Elementy, które obejmuje rozliczenie to: przedstawienie wniosków o płatność ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, z których najważniejsze to umowy z dostawcami środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, różnych usług, wystawione za nie faktury oraz potwierdzenia przelewów oraz dostarczane listy płac i potwierdzenia składek do ZUS i US.

Kwalifikowalność wydatków

Oznacza, aby pamiętać o wydawaniu pieniędzy z projektu zasadnie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udokumentowanych w ten sposób, jaki wymaga instytucja udzielająca dofinansowania.

Kontrola projektu

Każdy projekt, który pozostaje pod wpływami dofinansowania z Unii Europejskiej podlega takim kontrolom, jak weryfikacja wniosków o płatność, kontrola realizacji w miejscu wykonywania projektu lub po jego zakończeniu, poprzez weryfikację dokumentów czy kontrolę krzyżową, jeśli jesteś realizatorem kilku projektów. Wykryte nieprawidłowości należy naprawić w terminie wyznaczonym przez urzędnika.

Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja

Należy rozliczać poniesione koszty, dołączać kopię faktur, potwierdzeń przelewów, odbioru zleconych prac i wykonania usług. Jeśli zatrudniasz pracowników, należy przedstawić dokumenty z rekrutacji, umowy oraz dokumenty ZUS i US.

Poza tym, cała dokumentacja musi być oznaczona jasno i umożliwiać jej szybką identyfikację. Dodatkowo musisz posiadać osobne konto bankowe przeznaczone na płatności projektu. Prowadzenie osobnej ewidencji wiąże się z wprowadzeniem jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji.

Promocja i oznakowanie

Unijne wsparcie należy promować na dokumentach projektowych, na których musi się znaleźć: znak Funduszy Europejskich z nazwą programu projektu realizowanego przez ciebie oraz znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego projekt uzyskał dofinansowanie.

1 thought on “Rozliczanie projektów unijnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.